PROJE ÇIKTILARI

“Sürdürülebilir Turizm” öncelik alanında “Burgas – Edirne sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi” amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017-20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Eur bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” projesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan poster, broşür, harita ve katalog çalışmaları aşağıdadır.

Poster

Broşür

Katalog