ЗА НАС

Асоциация за промотиране на Одрин и Туризма в Одрин, РЕпублика Турция

Водещ партньор е турската организация – Асоциация за промотиране на Одрин и търизма на Одрин. (ETT-DER). Асоциацията е неправителствена организация с дейности в облстта на туризма. Асоциация за промотиране на Одрин и търизма на Одрин, в международен план цели да съдейства за представяне на Одрин и запазване на неговия туристически потенциал. Тя цели да съдейства за запазване на стандартите на настаняване в туристическата индустрия и ресторантьорството чрез обучения, семинари и работни групи.