INTERREG IPA-SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

“Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi”
“Support for Promotion of Sustainable Tourism” 

Derneğimiz, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi – Support for Promotion of Sustainable Tourism” isimli projeyi lider partner olarak yürütmüş ve tamamlamıştır.

“Sürdürülebilir Turizm” öncelik alanında “Burgas – Edirne sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi” amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017-20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Eur bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi projesinin sonuçları aşağıdaki gibidir:

1. “Turistlerin turizm hizmetleri ve ürünleri alanındaki bilgi talep ve ihtiyaçlarının incelenmesi” konusunda anket çalışması yapıldı.
2. Proje yönetimi için ekipman temini sağlandı ve proje ofisi oluşturuldu.
3. “Sınır ötesi bölgedeki iyi uygulamaların ve turistik paketlerin araştırılması” amacıyla çalışma yapıldı.
4. Hedef grubun temsilcileri arasındaki en iyi uygulamaların paylaşımı için Burgas ve Edirne’de Focus Grup toplantıları düzenlendi. (01.09.2017-Burgas, 15.09.2017-Edirne)
5. “Kültürel miras ile ilgili görsel materyallerin hazırlanması” amacıyla Burgas, Edirne ve Kırklareli’den seçilen 30 tarihi ve kültürel site ile ilgili bilgiler içeren rapor hazırlandı, harita çalışması yapıldı. Fotoğraf ve video çekimi yapıldı.
6. Burgas, Edirne ve Kırklareli’den seçilen 30 tarihi ve kültürel site ile ilgili bilgiler vermek ve yeni destinasyonlar ortaya çıkarmak amacıyla Burgas ve Edirne’de 2’şer günlük Ethno Happening toplantıları düzenlendi. (4-5 Mayıs 2018 Edirne, 11-12 Mayıs 2018 Burgas) Burgas ve Edirne’de (Edirne, Keşan ve Enez) 30 tarihi yer ile ilgili fotoğraf sergileri organize edildi.
7. “Sınır ötesi Miras Merkezi” çok dilli web platformu geliştirildi.(www.bgtrdestinations.eu)
8. Bulgaristan Burgas’da turizm fuarı organize edildi.(9-10 Haziran 2018)
9. Projenin tanıtımı ve görünürlülüğü sağlandı (Harita, katalog, poster, broşür, magnet, termos kupa, bilgilendirme tabelaları, basın bültenleri ve TV röportajları).