18 / Temmuz / 2024 - Perşembe

BASINDA PROJEMİZ

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors – Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlanması” isimli proje, Bulgaristan Harmanlı Belediyesi liderliğinde ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan projede; doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması yoluyla sınır ötesi alanın turistik çekiciliğini arttırmak amaçlanmaktadır. Proje süresince basında çıkan haberler: