1 / Kasım / 2023 - Çarşamba

PROJE ÇIKTILARI

“Sürdürülebilir Turizm” öncelik alanında “Burgas – Edirne sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi” amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017-20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Eur bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” projesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan 30 tarihi sitenin fotoğrafları, poster, broşür, harita ve katalog çalışmaları aşağıdadır.

Poster

Broşür

Katalog