18 / Temmuz / 2024 - Perşembe
ratip-ettder

ÖZGEÇMİŞ

1920 yılında Malatya’da doğan Dr. Ratip Kazancıgil; ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamış, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek 1943 yılında buradan mezun olmuştur.

Askeri hizmetinin ardından 1946 yılında Aydın ili merkezinde Sıtma Savaş Tabipliği’ne, 1948’de Aydın Sıtma Savaş Başkanlığı Laboratuvar Şefliği’ne ve 1950’de merkezi Edirne’de olan Trakya Sıtma Savaş Bölge Başkanlığı’na atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın bursu ile yurt dışına gönderilmiş olan Kazancıgil, 1958 yılında Sıtma Eradikasyon Bölgeler Grubu Başkanlığı’na, 1963 yılında Sıtma Savaş Başkanlığı üzerinde kalmak koşulu ile Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Edirne’nin sağlık hizmetlerini geliştirerek diğer şehirlere örnek olacak bir il haline getirmiştir.

Sağlık hizmetlerindeki başarılarından dolayı, Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, 1991 yılında ilk defa Dr.Ratip Kazancıgil’e verilmiştir.

1985 yılında bu görevinden yaş haddinden emekli olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı’na yardımcı doçent olarak atanmıştır. Bir süre sonra bu görevinden de emekli olan Kazancıgil, Edirne’ye sadece sağlık alanında değil sosyal ve kültür alanda da büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yapmış olduğu çalışmalarla Edirne’nin dışarıda da tanınmasını sağlamıştır.

Edirne sevdalısı, hatta karasevdalısı, olan Kazancıgil kendisine Edirne sevdasını  aşılayan, hocalarım dediği Ord.Prof.Dr. A.Süheyl Ünver, Dr. Rıfat Osman ve Hafız Rakım Ertür’den devraldığı bayrağı daha ileriye taşımıştır.

Edirne’de pek çok ilklere imza atan Dr.Ratip Kazancıgil, başta, “Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği”, “ Edirne Musiki Cemiyeti”, “Edirne’yi Tanıtma  Turizm Derneği” (Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) olmak üzere pek çok derneğin kurucusu olmuş ya da yönetim kurullarında yer almıştır.

2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze ödülünü alan Edirne’nin en çok biletli turistinin ziyaret ettiği Trakya Üniversitesi  Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin de kurucusu olan Dr.Ratip Kazancıgil’in  Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi, Edirne İmaretleri, Edirne Mahalleleri Tarihçesi, Edirne Şehir Tarihi Kronolojisi, Edirne’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi, Trakya’da Tıp Eğitimi, Dr. Rıfat Osman Bey ve Edirne Rehnüması, Tosyavizâde Dr.Rıfat Osman Bey ve Ord.Pof.Dr.Süheyl Ünver’in 1923-1933 yılları arasında karşılıklı yazışmalarından oluşan iki cilt halinde yayınlanmış olan otuz üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIGİL’in Edirne tarihi, turizmi ve tıp bilimi adına yayınlamış olan kitapları:

Kaynak:http://tip.trakya.edu.tr/pages/yrd–doc–dr–ratip-kazancigil-in-yayinlamis-olan-kitaplari#.WL_CCm_yjcs