DESTİNASYONLAR

“Sürdürülebilir Turizm” öncelik alanında “Burgas – Edirne sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi” amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017-20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Eur bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” projesi kapsamında Burgas, Edirne ve Kırklareli’den seçilen 30 tarihi ve kültürel site ile ilgili bilgiler vermek ve yeni destinasyonlar ortaya çıkarmak amacıyla 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Edirne’de ve 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde de Burgas’da düzenlenen Ethno Happening toplantıları sonucunda ortaya çıkan “Burgas-Edirne Ortak Destinasyonları” aşağıda verilmiştir.

Destinasyon 1- Kuşların İzinde Sınır Ötesi Yolculuk

Destinasyon 2- Edirne, Kırklareli, Burgas Gastronomi Rotası

Destinasyon 3- Istıranca Doğa Rotası

Destinasyon 4- Roma İmparatorluğu Rotası

Destinasyon 5- Savunma Tarihi Rotası