27 / Şubat / 2024 - Salı

Proje Adı: Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlanması

Ana Yararlanıcı: Harmanlı Belediyesi

Proje Ortağı: Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği

Öncelik Alanı: Turizm

Özel Amaç: Doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılmasıyla sınır ötesi alanın turistik çekiciliğini arttırmak.

Süre: 24 ay

Toplam Bütçe: 492.149,62 EUR

Proje Amaçları: Ana hedef: Sınır bölgesinde, Avrupa bölgesel uyumunu arttırmak amacıyla Diyagonal Yol üzerindeki Edirne ve Harmanlı şehirlerinin, sürdürülebilir turizm alanındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Özel hedefler: Diyagonal Yol boyunca kültürel mirasın daha iyi bir şekilde korunması, kullanılması ve tanıtılmasıyla Harmanlı ve Edirne sınır ötesi şehirlerinin turistik çekiciliğini arttırmak ve Edirne ve Harmanlı arasındaki sürdürülebilir turizm alanında sınır ötesi işbirliğini ve sorunların çözümünü teşvik etmektir.

Proje Faaliyetleri: 

  • Osmanlı döneminde taşınmaz kültür miras alanlarının incelenmesi, korunması ve tanıtılması konusunda deneyim paylaşımı
  • Harmanlı’daki Kemer Köprüsü’nün gerekli gözetim altında korunması ve restorasyonu
  • Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin (ETTDER) ihtiyaçları için 3D izdüşüm gönderimi (3DPM) içeriğinin geliştirilmesi ve ekipman alımı
  • Edirne’de 3D izdüşüm gönderimi gösteriminin gerçekleştirilmesi
  • Restore edilen Kemer Köprüsü’nün (Kambur Köprü) büyük açılışı
  • Ana faaliyetlere ek olarak bilgi, tanıtım ve genel proje yönetimi

Proje Sonuçları:

  • Bulgaristan Harmanlı Belediyesi’nde Osmanlı miraslarından birinin canlandırılması ve korunması
  • Edirne’deki kültürel ve tarihsel dört turistik noktanın sanal görsellikle yenilen canlandırılması için yeni ICT teknolojilerinin uygulanması
  • Harmanlı’daki kültürel ve tarihi binalara (müze) ve doğal yerlere (şehir parkı) giden 109 metrelik yaya geçidinin yenilenmesi
  • Edirne-Haskovo sınır ötesi bölgesinden kültürel mirası inceleme, yenileme, koruma ve ortaya çıkarmak için hedef grupların yeterliliğinin arttırılması

Hedef Gruplar:  Harmanli ve Edirne Belediyesi yönetimi (120 kişi), Harmanli ve Edirne’deki müzelerin temsilcileri (40 kişi), üniversitedeki uzmanlar, öğretim elemanları ve üyeleri (40 kişi), turizm ve kültürel mirasla ilgili STK’lar (20 kişi), tur operatörlerinin temsilcileri (10 kişi), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Turizm Danışma Bürosu temsilcileri (10 kişi) , Turistler (111.000)

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanmaktadır.

“Bu yayın, CCI Numarası 2014TC16I5CB005 olan Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmaktadır. Bu yayının içeriği tamamen Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin veya Programın Yönetim Makamının ve Ulusal Otoritenin görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.”