29 / Ekim / 2023 - Pazar

Saygıdeğer turizm sektörü temsilcileri ve gönüllüleri…

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), 1962 yılında Dr. Ratıp KAZANCIGİL başkanlığında, Edirne Valiliği’nin ve Edirne Belediye Başkanlığı’nın teşvikleri ile kurulmuştur. ETTDER, Türkiye’de turizm ve tanıtım amaçlı kurulan ilk dernek olma özelliğine sahiptir. Derneğimiz geçmiş yıllarda turizm ve tanıtım amaçlı festival ve fuarlara katılım göstermiş, panel, sergi, konser, halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler ile şehrimizin turizmine katkı sunmuş, birçok süreli yayın, tanıtım materyali, hediyelik eşya gibi ürünler üretmiş, yurtiçi ve yurtdışı projelerde ortak olarak yer almıştır.

ETTDER, tarihi ve turistik değerleriyle önemli bir destinasyon olan Edirne’de turizm paydaşlarını bir araya getirerek, il, bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmayı hedeflemekte,  somut ve soyut turizm değerlerini koruyarak sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmayı amaçlamakta, alternatif turizm ve turistik ürün çeşitlendirmesine katkıda bulunmak üzere çalışmakta ve kişi, kurum, kuruluş ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak ilimizdeki ortak sorunlara çözüm yolları üretmektedir.