2022 Edirne Yılı

1791

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, sınırların, nehirlerin, kültürel mirasın ve birçok uygarlığın, savaşların ve barışın buluştuğu, Osmanlı İmparatorluğu’na bir asra yakın başkentlik yapmış kadim şehrimizi “2022 Edirne Yılı” teması ile yapılacak farklı etkinliklerle taçlandırmayı planlamaktadır.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin 2021 yılı şubat ve mart aylarında yaptığı toplantılar sonrası görüş ve kabulü doğrultusunda                “2022 Edirne Yılı” projesini resmi olarak duyurmaya karar vermiştir.  

Edirne’nin plaka kodundan esinlenerek, aynı zamanda da Edirne’nin kurtuluşunun 100. yılı olması sebebi ile 2022 yılında şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelinin bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınarak, şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Dernek, Edirne’nin merkez, ilçe ve köylerinin turizm, tarım ve festivaller anlamında zengin ve tarihi derinliği olması sebebiyle de 2022 yılında yapılacak planlamalar ve organizasyonlar ile çok renkli etkinlikler yapılabileceğini belirtmiştir.

ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu’nun açıklaması: 

“Dünyaca ünlü bir turizm şehri olmamıza rağmen halen şehrin derinliklerinden yeni bilgiler, yeni zenginlikler bulmaya devam ettiğimiz bir noktada şehrin tüm dinamikleri ile birlikte kentimizin kimliğini korumak ve değerlendirmek adına gayret edeceğiz. Halkımız ile beraber Valiliğimizle, kaymakamlıklarla, belediyelerimizle, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve “Edirne” ortak paydasında buluşmak isteyen herkesle bir araya gelip şehrimizin bu güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız.

 2022 yılını anlamlı bir şekilde simgeleştirmek, şehrimizi etkili bir şekilde tanıtmak ve bundan hem ekonomik hem de tanıtım anlamında artıyla çıkmak istiyoruz. Basit de olsa yapacağımız bir çalışma ile “2022 Edirne Yılı” logosunu vatandaşlarımız internet yolu ile belirleyecek. “2022 Edirne Yılı” teması ile en az 22 konuyu içeren kültür, sanat, spor etkinliği yapılması ve bu etkinliklerin 12 aya yayılması planlanmıştır. Belirlediğimiz etkinliklerin yanı sıra, etkinliklerin bir kısmını da yapılacak olan ilk işbirliği toplantısında Edirneli paydaşlarımız ile belirleyeceğiz. Her türlü görüş, katkı ve gönüllü çalışmaya açığız.” 

2022 yılı için; Edirne’nin kimliğine değer katan İlhan Koman’ın ölüm ve doğum yıldönümünde etkinlikleri, Edirne tarihi şehir maratonu, konserler, Kurtuluş Günü Etkinliği, Edirne Savaşı (Battle of Adrianople) temalı gösteriler, sürdürülebilir turizm faaliyetleri kapsamında bisiklet turları, gastronomi etkinlikleri, yarışmalar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düşünülmektedir. Tüm bu etkinliklerin planlaması ve takvimi Edirne’deki resmi, sivil kurumlar ve destek olmak isteyen kişilerin işbirliğinde yapıldıktan sonra duyurulacak, web ve sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır. 

Saygılarımızla…

ETTDER Yönetim Kurulu & Danışma Kurulu