Eski Camii & Üç Şerefeli Camii

2165
Eski Camii – Edirne / Merkez

Eski Camii Osmanlılar’dan günümüze dek gelen ilk anıtsal yapıdır. Camii inşaatına 1403 yılında Emir Süleyman Çelebi tarafından başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet devrinde 1414 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, ustası da Ömer İbn İbrahim’dir. Payelerde ve duvarlarında sonradan yapılmış, çeşitli özellikte iri hat yazıları bulunmaktadır.

Üç Şerefeli Camii – Edirne / Merkez

Üç Şerefeli Camii 1438-1447 yılları arasında ll. Murat’ın yaptırdığı camii Osmanlı Sanatının erken ve klasik dönem üslubu arasında yer alır. Yapı, bir yenilik olarak enine dikdörtgen yapıdadır. Böylece enine gelişen mekana ulaşılmak istenmiştir, Diğer bir ayrıcalığı ise revaklı avlu planı ilk kez bu cami’de uygulanmıştır.