RAPORLAR

“Sürdürülebilir Turizm” öncelik alanında “Burgas – Edirne sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi” amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017-20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Eur bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi projesinin sonuçlarından olan “Turistlerin turizm hizmetleri ve ürünleri alanındaki bilgi talep ve ihtiyaçlarının incelenmesi” konusunda yapılan anket çalışması raporu ve “Sınır ötesi bölgedeki iyi uygulamaların ve turistik paketlerin araştırılması” amacıyla çalışmanın raporu aşağıda verilmiştir.

1- Sürdürülebilir Turizmde Sınır Ötesi İşbirliği ve Anket Çalışması Raporu

2- Bulgaristan-Türkiye Sınır Bölgesinde Tespit Edilmiş En İyi Turist Programları ve Uygulamaları Çalışma Raporu