ETTDER 2022 Edirne Yılı Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

1836

ETTDER Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin 2021 yılı Şubat ve Mart aylarında yaptığı toplantılar sonrası görüş ve kabulü doğrultusunda “2022 Edirne Yılı” projesi resmi olarak duyurulmuştur. Hem Edirne’nin plaka kodundan hem de Edirne’nin kurtuluşunun 100. yılı olması sebebi ile 2022 yılında şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelinin bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınarak, şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Edirne’nin merkez, ilçe ve köylerinin turizm, tarım ve festivaller anlamında zengin ve tarihi derinliği olması sebebiyle de 2022 yılında yapılacak planlamalar ve organizasyonlar ile birçok renkli etkinlik yapılacaktır.

ETTDER Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılında yapılacak bu faaliyetlerde sivil toplum organizasyonu olmanın sorumluluğu ve gönüllü çalışmaların değeri ile dernek üyelerine ve gönüllülere yönelik gelecek yılı planlama, daha katılımcı ve birlikte hareket etmeye davet amaçlı bir anket formu hazırladı.

Anket değerlendirme sonuçlarına göre; ankete katılan 51 kişinin görüş ve yorumları dikkate alınarak 2022 Edirne yılı kapsamında oluşturulan ve sonraki yıllarda da faaliyetleri sürdürmesi planan ETTDER komisyon ve kulüpleri belirlendi. Ayrıca 2022 Edirne Yılı Komisyonu oluşturuldu.

2022 Edirne Yılı Komisyonu ise, ilk toplantısını 24 Ocak 2022 tarihinde ETTDER Ofisi’nde 9 dernek üyesi ve gönüllü katılımcılar ile gerçekleştirdi. Toplantıda; yıl boyunca Edirne’yi tanıtma amaçlı kültür, turizm, tarih ve sanat bağlamında Edirne’nin değerlerini içeren ve her ay farklı içeriklerde farklı organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik fikir ve önerilerde bulunuldu. Öneriler kapsamında 2022 Edirne Yılı Faaliyet Takvimi oluşturuldu. Süreç içerisinde de yeni görüş ve önerilerle detaylı olarak şekillenecek olan ETTDER 2022 Edirne Yılı Faaliyet Takvimi, dernek üyeleri ve gönüllüler ile ETTDER websitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacaktır.