“Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors” (Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlanması) isimli proje, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin (ETTDER) proje ortaklığında 24 Temmuz 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup, projenin ilk toplantısı 18-19 Ekim 2019’da Bulgaristan Harmanlı’da, Harmanlı Belediyesi ve ETTDER proje ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje ekipleri ilk toplantıda tanışmış ve yapacakları faaliyetler ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur.

Projeyle doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması yoluyla sınır ötesi alanın turistik çekiciliğini arttırmak amaçlanmaktadır.
Proje önümüzdeki günlerde yapılacak geniş bir basın toplantısı ile tanıtılacaktır.