“Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinin açılış basın toplantısı gerçekleştirildi.

1577

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER)’nin Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) kapsamında yürüttüğü “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinin açılış basın toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan ve yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors – Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” isimli proje, 24.07.2019- 23.07.2021 tarihleri arasında yürütülecek olup, Bulgaristan Harmanlı Belediyesi liderliğinde ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. 492.149,62 Euro bütçeye sahip projede doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması yoluyla sınır ötesi alanın turistik çekiciliğini arttırmak amaçlanmaktadır. Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanmaktadır.

Sınır bölgesinde, Avrupa bölgesel uyumunu arttırmak amacıyla Via Militaris (Diagonal) Yolu üzerindeki Edirne ve Harmanlı şehirlerinin, sürdürülebilir turizm alanındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığı projede, Via Militaris Yol’u boyunca kültürel mirasın daha iyi bir şekilde korunması, kullanılması ve tanıtılmasıyla Harmanlı ve Edirne sınır ötesi şehirlerinin turistik çekiciliğini arttırılması, Edirne ve Harmanlı arasındaki sürdürülebilir turizm alanında sınır ötesi işbirliği ve oluşabilecek sorunlara çözüm üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Açılış Basın Toplantısı 09.09.2020 tarihinde Edirne Park Hotel’de gerçekleştirildi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu yaptığı açılış konuşmasında sınır ötesi projelerin iki ülke açısından önemine ve  yürüttükleri projenin hazırlık ve uygulama süreçlerine değindi. Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova’nın video aracılığıyla ilettiği konuşması Çevirmen Sezgin Kondal tarafından basın mensupları ile paylaşıldı. Ardından projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; Bulgaristan Harmanlı’daki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kemer Köprü’nün restorasyonunun yapılması, Harmanlı’daki kültürel ve tarihi binalara (müze) ve doğal yerlere (şehir parkı) giden 109 metrelik yaya geçidinin yenilenmesi, ETTDER’in ev sahipliğinde Osmanlı dönemi taşınmaz kültür mirası alanlarının incelenmesi, korunması ve tanıtılması amaçlı toplantı düzenlenmesi, Edirne’deki kültürel ve tarihsel dört turistik noktanın sanal görsellikle yenilen canlandırılması için teknik ekipman alımı, projenin tanıtımı ve görünürlülüğü ile ilgili broşür, tanıtım kitapçığı vs. basılı tanıtım materyallerinin hazırlanması gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Projenin hedef grubunu sınır ötesi bölgedeki turistler, belediye yönetimi, müze temsilcileri, üniversitedeki uzmanlar, öğretim elemanları ve üyeleri, STK’lar, tur operatörleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm bilgi merkezleri temsilcileri oluşturmaktadır.

Tanıtımın ardından Proje yöneticisi Lyubomir Mihailov’un işbirliği ve sınır ötesi programların önemine değindiği videosu Türkçe’ye tercüme edildi. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Yüksek Lisans öğrencisi Murat Damar’ın “Antik Bir Roma Yolu- Via Militaris”’i anlattığı sunumundan sonra Projenin Koordinatörü Altay Bayatlı tarafından “Balkandan  Boğaza: Osmanlı Eseri Köprüler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru-cevap  bölümü  ile sona erdi.