“EDİRNE İLLÜSTRASYON YARIŞMASI” BAŞVURULARI BAŞLADI.

3804

A. YARIŞMANIN AMACI

“2022 Edirne Yılı” temasına yönelik etkinlikler çerçevesinde Edirne’nin tarihini, kültürünü, mimari yapısını ve sanatsal yönünü temsil eden illüstrasyon çalışmalarından oluşacak bir koleksiyonun oluşturulması amacıyla Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği tarafından “Edirne İllüstrasyon Yarışması” düzenlenmesi ve bu koleksiyonun Edirne’nin tanıtımında kullanılması hedeflenmiştir.

B. YARIŞMANIN KONUSU

Edirne’nin tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil eden; basılı ya da basılı olmayan her tür üründe kullanılabilecek özgün illüstrasyon önerileri için düzenlenen bir yarışmadır.

C. YARIŞMANIN DUYURUSU

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği web sitesi www.ettder.org adresi ile derneğin sosyal medya hesaplarından ve basın yolu duyurulacaktır. 

D. YARIŞMA KOŞULLARI

Yarışmanın koşulları şu şekildedir:

 • Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara / tasarımcılara açıktır.
 • Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla 3 çalışma ile yarışmaya katılabilirler.
 • Çalışma vektör formatlarında, jpeg veya vektörleştirmeye izin veren herhangi bir formatta sunulmalıdır. Bu vektörleştirme, görüntünün birden fazla çoğaltma yöntemine hizmet etmesine izin vermek için gereklidir.
 • Çalışmaların esin kaynakları, hikâyeleri ve simgelere ilişkin açıklamaları da yarışma başvurusuna eklenecektir.
 • Yarışmaya gönderilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa yarışma komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez.
 • Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilmektedir. 
 • Yarışmaya Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulunun ve seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Çalışmalar [email protected] adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi RGB renk formatında, JPEG ve PDF olarak dijital ortamda gönderilecektir. Koşullara uymayan çalışmalar elenecektir. 
 • Çalışmalarda form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. 
 • Çalışmalar; TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Çalışmaların çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, tişörtler ve benzeri her türlü basılı materyal, çeşitli tekstil malzemeleri, dijital medya, elektronik posta, web vb.) her türlü dijital ortama uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 • İllüstrasyon çalışmasının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 
 • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin çalışmayı  kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade edecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, son teslim tarihi olan 30.05.2021 saat 17:00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir. 
 • Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 
 • Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’ne devredilmiş sayılır. Çalışma sahibi, kullanılacak çalışmada hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. 
 • Ödül kazanan tasarımı Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin baskıya hazırlanma süreci doğrultusunda katılımcıdan eserin temel özelliklerinin bozulmaması şartıyla bir kereye mahsus olarak uygulamaya yönelik (baskı, dijital ortam sunumu ve tekstil ürünlerine aktarılması) ayarlama ve düzenlemeler isteyebilir. Bunun için Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği tarafından ödül dışında bir ödeme yapılamaz. 
 • Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 
 • Yarışma sonunda birinci seçilen eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir. 
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 
 • Seçici kurul tarafından 3 (üç) çalışma derecelendirilecek ve ilaveten 10 adet çalışma mansiyon olarak seçilecektir. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse çalışma farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır. 
 • 2022 yılının “2022 Edirne Yılı” ilan edilmesine ilişkin olarak 2022 yılında sergilenmeye değer görülecek eserlerden oluşan bir sergi düzenlenecektir. Sergide yer alan eserlerin sahiplerine katılım belgesi verilecektir. Yarışmacılar sergilemede yer alacak eserleri ile ilgili herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez.
 • Eksik, hatalı doldurulmuş ve imzalanmamış katılım formu değerlendirmeye alınmayacak ve yarışmacı diskalifiye edilecektir. 
 • Kazananlara para ödülleri yarışma sonuçlarının ilanından sonra düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecektir.
 • Ödül almaya hak kazanmış yarışmacının ödülünü almak için kendisinin ya da vekalet verdiği kişinin ödül törenine katılımı zorunludur. Aksi durumda verilen para ödülü ve yarışma derecesi iptal edilecektir.
 • Başvuru evrakları eksiksiz ve hatasız bir şekilde Başvuru Evrakları Kılavuzuna göre doldurulacaktır. Herhangi bir evrakın eksik olması durumunda çalışma değerlendirmeye alınmayacak ve yarışmacı diskalifiye edilecektir.
 • Katılım Formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm katılım koşullarını ve maddelerini kabul etmiş sayılırlar.

E. ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ

Katılım formuna rumuz yazılacaktır. Birden fazla eser yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır. Tüm evraklar yarışma koşullarına göre hazırlanacaktır. Yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine ulaştırılmamış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Çalışmalar ve başvuru formu ile  [email protected] adresine gönderilecektir. 

F. ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu yapılan eserler; renk uyumu, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal vb.) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken eserin uygulanacağı ürün tasarım önerileriyle birlikte düşünülmelidir.

G. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 10 (on) iş günü içinde Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği internet sitesi www.ettder.org ve derneğin sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklanacaktır.

H. ÖDÜLLER

Yarışma http://www.trakyacityhotel.com ana sponsorluğunda düzenlenmektedir. 

-Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından belirlenen ilk 3 eser ödüle layık görülecektir. Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecektir.

-Sergileme ve tişört baskı için kullanılacak 10 eser sahibine de “Edirne yayın ve hediye çantası” ile 150 TL teşvik ödülü takdim edilecektir.  

I. TELİF HAKLARI

Katılımcılar, dereceye giren eserlerin Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği tarafından kullanılmak üzere süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.

J. SEÇİCİ KURUL (5 Kişi) 

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğr. Gör. Begona Rodriguez RUEDA / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yusuf ARTUN / Sanat Yönetmeni – Dijital Artist

Namık Kemal DÖLENEKEN / Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Danışma Kurulu Başkanı 

Bülent BACIOĞLU / Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

K. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvuru Tarih Aralığı: 30  Nisan 2021 – 30  Mayıs 2021

Son Teslim Tarihi: 30 Mayıs 2021 saat 17.00’ye kadar

Sonuçların İlan Edilme Tarihi : 10 Haziran 2021

L. YARIŞMAYI YAPAN KURUM

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği

M. ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES

[email protected]