Edirne-Burgas arası sürdürebilir turizm için “Ethno Happening” toplantıları yapıldı. INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 kapsamında, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Kladara Vakfı ortaklığında yürütülen “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” adlı proje kapsamında 4 – 5 Mayıs 2018 tarihlerinde “Ethno Happening” adlı etkinlik düzenlendi.

Ethno Happening etkinliğinin açılış konuşmasını yapan ETTDER başkanı Bülent Bacıoğlu’nun ardından Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgede Edirne, Kırklareli ve Burgas bölgesinden proje kapsamında seçilen 30 adet tarihsel ve kültürel site lider ortak Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği proje koordinatörü Neslihan Çakır tarafından tanıtıldı ve seçilen sitelerin nasıl görüldüğünü temsil eden farklı materyallerin hazırlanması için atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu siteleri de içine alan tematik destinasyonlar oluşturulması yönünde uzmanlar koordinasyonunda atölye çalışmaları yapıldı. Hazırlanan bu doküman ve materyaller bir rapor ve proje çıktısı olarak bölgedeki turizm paydaşları ile paylaşılacak.

4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Edirne Hilly Hotel’de gerçekleşen etkinliklere ETTDER üyeleri, Edirne Ticaret Odası Meclisi turizm komisyonu üyeleri, Trakya ve Kırklareli üniversitesinden akademisyenler, sektör temsilcileri ve turizm eğitimi alan öğrencilerinden oluşan 50 katılımcı aktif destek verdi.

“Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” projesi kapsamında “Ethno Happening” etkinliği 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Bulgaristan Burgas’da da düzenlenecek ve ardından Burgas’da Haziran ayı içinde bir turizm fuarı gerçekleştirilecek ve proje tamamlanacaktır. Proje kapsamında harita, poster, broşür, katalog ve hediyelik eşya üretilecektir.