Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Bilgi Günü İstanbul’da yapılan toplantısında ETTDER de yer aldı

892

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği katılımcı ülkelerdeki potansiyel başvuru sahiplerini Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı ve Program kapsamındaki 1. Teklif Çağrısı’nın temel yönleri hakkında bilinçlendirmek için Program ülkelerinde Yönetim Otoritesi tarafından bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Ortak Teknik Sekreterlik ve TESİM tarafından organize edilen Karadeniz Havzası SÖİ, #InterregNEXT BSB programının potansiyel başvuru sahipleri için Bilgi Günü etkinliği İstanbul’da (Türkiye) Divan Otel’de yapılmıştır. Bilgi Günü etkinliğine ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu ve üyemiz Kutalmış Bayraktar katılmıştır. ETTDER ekibi program yetkilileri, bakanlık uzmanları ve potansiyel yararlanıcı kurumlar ile görüşmeler de yapmıştır. 

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında 2023 yılı başında ilk teklif çağrısına çıkılacaktır. 2021-2027 dönemi InterregNEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programının hedefleri aşağıdaki gibidir:

Politika Hedefi 1: Daha rekabetçi ve daha akıllı bir Avrupa ve çevresi

     Stratejik Hedef 1: Araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

             Öncelik 1: Mavi ve akıllı bölge

 

Politika Hedefi 2: Net sıfır karbon ekonomisine ve dayanıklı Avrupa ve Komşularına doğru daha yeşil, düşük karbonlu bir geçiş

    Özel Amaç 4: Eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyumun ve afet riskinin önlenmesinin, dayanıklılığın teşvik edilmesi

      Özel Amaç 7: Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasını ve korunmasını geliştirmek ve her türlü kirliliği azaltmak

              Öncelik 2: Temiz ve Yeşil Bölge

NOT: Detaylı bilgi için Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı linki aşağıdadır. https://cbc.ab.gov.tr/karadeniz?lang=tr