Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nden Odak Grup Toplantısı

1723

EDİRNE TANITIM ve TURİZM DERNEĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA

“ODAK GRUP TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRDİ.

 

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), “Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020)” kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finansman sağlanan Sürdürülebilir Turizm Projesinin ilk altı ayını gerçekleştirdiği “Odak Grup Toplantısı” ile tamamladı.

21 Mart 2017 tarihine başlayan ve ETTDER’in lider ortak olarak yürüttüğü ‘Support for Promotion of Sustainable Tourism” “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” başlıklı projenin etkinliklerinden biri olan “Odak Grup Toplantısı” 15 Eylül 2017 tarihinde Edirne’de gerçekleştirildi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortak Sekretarya Edirne Ofisi, Trakya Üniversitesi temsilcileri, Edirne ve Kırklareli’den turizm acenteleri, turist rehberleri, özel sektör temsilcileri, seyahat yazarları ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantının sabah oturumunda Sürdürülebilir Turizm kapsamında dünya turizm istatistikleri, Bulgaristan ve Türkiye turizm sektörü ile projenin hinterlandını oluşturan Burgas (BG), Edirne ve Kırklareli turizmi hakkında bir rapor sunumu gerçekleştirildi. Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise ETTDER tarafından yaptırılan “Turistlerin turizm hizmetleri ve ürünleri alanındaki bilgi talep ve ihtiyaçlarının incelenmesi” konulu anket çalışmasının ve proje ortağı, Bulgaristan Burgas’dan Kladara Vakfı tarafından yaptırılan “Sınır ötesi bölgedeki iyi uygulamalar ve turistik paketler” ile ilgili araştırmanın raporlarının sunumu gerçekleştirildi. Projenin bir sonraki aktivitesi olan fotoğraf ve video çekiminin yapılacağı, Edirne ve Kırklareli’den toplan 15 kültürel alan belirlendi. Edirne, Kırklareli ve Burgas bölgesindeki acentelerle yapılan görüşmelerin sonuçları açıklandı. Sınır ötesi işbirliğinin gelişmesi ve sürdürülmesi için katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Toplantı ile ilgili olarak ETTDER proje koordinatörü Neslihan Çakır yaptığı açıklamada; “Odak grup toplantısının turizm sektörü ile ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve STK’ları bir araya getirerek farklı görüşlerin paylaşılması ve çözümler üretilmesi noktasında projeye ve sınır ötesi işbirliğine önemli katkısı bulunduğunu, bundan sonraki süreçlerde de bu katılımın devam etmesini beklediklerini ve dernek olarak bunun için çaba sarfedeceklerini belirtti. Projenin ilk altı aylık döneminin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Çakır, bu dönemde projenin yürütülmesi için gerekli ekipman alımlarının gerçekleştirildiğini, ETTDER binasında proje ofisinin oluşturulduğunu, ihale süreçlerinin tamamlandığını, anket çalışmasının yaptırıldığını belirterek bundan sonraki süreçte projede belirtilen zaman planı çerçevesinde farklı aktivitelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

  • “Bu yayın Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Programı, CCI No 2014TC16I5CB005 kapsamında Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Bu belgenin içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’ne aittir ve içerik Avrupa Birliğinin ya da programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmamaktadır.”