“ETHNO HAPPENING” 11-12 Mayıs / Burgas

1739

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin Bulgaristan Burgas’da “Sürdürebilir Turizmin Desteklenmesi” IPA proje buluşmaları devam ediyor.

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 kapsamında, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı ortaklığında yürütülen “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” adlı proje kapsamında Bulgaristan Burgas’da “Ethno Happening” adlı etkinlik düzenlendi.

Burgas’da faaliyet gösteren proje ortağı Kladara Vakfı’nın ev sahipliğinde yürütülen Ethno Happening etkinliği Burgas’ın ünlü sahil parkı içindeki Sea Garden Flora Kompleks içinde yer alan Burgas Belediyesi’ne ait toplantı salonlarında yapıldı.

Etkinliğe ETT-DER üyelerinden proje koordinatörü Neslihan Çakır, UNESCO Alan Yönetimi uzmanı ve Çekül Vakfı üyesi Namık Kemal Döleneken, As Başkan Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu ve turizm sektöründen çeşitli temsilciler de katıldı. Bulgaristan tarafından da Kladara Vakfı temsilcileri, otel yöneticileri, turizmle ilgili sektör temsilcileri etkinlik katılımcıları olarak hazır bulundu.

BACIOĞLU: BURGAS – EDİRNE SÜRDÜREBİLİR DESTİNASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ

Açılış konuşmasını yapan ETTDER başkanı Bülent Bacıoğlu; “Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgesinde ortak kazanımlar adına turizmin gelişimi yönünde zaten çalışmalarımız mevcut. Bazı fikirlerimiz ve ihtiyaçlardan doğan işbirliği çalışmaları için INTERREGIPA BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı biz yararlanıcılara fırsatlar sunuyor. İşte bu proje de bunlardan biri. Burgaz ve Edirne iki farklı alanda farklı turizm çeşitliği ve turist hedef grubu olan şehirler. Her iki şehir de yıllık birbirinden farklı yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu anlamda ulaşım ve süre açısından bu kadar yakın olan iki noktanın birbiri ile daha sıkı turizm işbirliğinde olması gerektiğinin altını çizen Bacıoğlu, her iki ülke de turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentaları ve tur rehberleri iki bölgeyi iyi bilmeleri gerekiyor. Yeni rotalar oluşturup gerek Bulgar ve Türk vatandaşlara gerek ise üçüncü ülke turistlerine yönelik hazırlıklı olmalıyız. Bu projeleri de geleceğin turizm planlanmasına yardımcı olan bir basamak olarak görmeliyiz” dedi.

Bulgaristan Burgas’da yapılan 2 günlük etkinlikte odak grup çalışmaları ile sorunlar tespit edildi, çözüm önerileri ve sürdürebilir turizmin geliştirilmesine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Edirne, Kırklareli ve Burgaz bölgesinden proje kapsamında seçilen 30 adet tarihsel ve kültürel nokta katılımcılara tanıtıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği proje koordinatörü Neslihan Çakır; “Edirne, Kırklareli ve Bulgaristan Burgas bölgesinden proje kapsamında seçilen 30 adet tarihsel ve kültürel noktayı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Birçok nokta bilinen noktalar, bazıları ise daha çok tanıtıma ihtiyacı olan yerler. Seçilen bu sitelerin nasıl görüldüğünü temsil eden farklı materyallerin hazırlanması için atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bu siteleri de içine alan tematik destinasyonlar oluşturulması yönünde uzmanlar koordinasyonunda atölye çalışmaları yaptık. Hazırlanan bu doküman ve materyaller bir rapor ve proje çıktısı olarak bölgedeki turizm paydaşları ile paylaşılacak. Bundan sonra Bulgaristan Burgas’da son bir etkinlik gerçekleştirilecek ve proje tamamlanacaktır. Proje kapsamında harita, poster, broşür, katalog ve hediyelik eşyalar dağıtılacaktır” diye konuştu.