ETTDER İlk Danışma Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

1600

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin tüzüğünde yer aldığı gibi derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek, amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek derneğin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak amacı ile yılda iki kez toplanacak olan ETTDER Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan ve Danışma Kurulu Başkanı Namık Kemal Döleneken’in yönetiminde çeşitli başlıklar altında devam eden toplantı sonunda bir rapor hazırlanacaktır. ETTDER Danışma Kurulu Ayhan TUNCA, Güngör MAZLUM, Cengiz BULUT, Hayati ARDA, Yılmaz SANIŞ, Turan ŞALLI, Yaşagül EKİNCİ, Enver ŞENGÜL ve Namık Kemal DÖLENEKEN gibi Edirne ve turizmi ile ilgili birçok konuda çalışma ve deneyimi olan uzman, yerel tarih araştırmacısı, dernek başkanı, akademisyen ve gönüllülerden oluşmaktadır.