ETTDER PROJELERİ İLE BÜYÜYOR

942

Hem Tarihi ve Kültürel Koridorları Canlandıran Hem de Kurumsal Kapasiteyi Artıran Proje Sonuçlandı

1962 yılında kurulan, birçok alanda projeler geliştiren ve kurumsal kapasitesine büyük katkılar sağlayan AB projeleri üreten bir dernek olan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nin (ETTDER), Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı kapsamında yürütülen “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesi son kontrollerinin ve ödemelerin yapılmasıyla sonuçlandı.
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan ETTDER’in proje ortağı olarak yürüttüğü CB005.2.21.123 sayılı “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması – Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors” isimli proje, 2019 yılında başlamış ve 2021 yılında tamamlamıştır.
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu; Bu projeyle yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan kültürel ve tarihi koridor Diyagonal Yol’un turistik cazibesinin artırılmasına katkı sağladıklarını belirterek, “Projenin başlangıç aşamasından icrasına kadar hem yönetimsel anlamda hem de pandemi ve satın alma sürecinde yaşanan maddi kaynak bulma konusunda uzun ve zor süreçlerden geçtik. 24 ay süren, gönüllü yaptığımız işte stres yaşadığımız, proje anlamında krizleri yönettiğimiz ve ciddi bir emek harcadığımız ve sonucunda Osmanlı dönemi mirası Harmanlı’daki Siyavuş Paşa Köprüsü ve çevresinin de kültürel mirasa kazandırıldığı böylesine güzel bir projeyi başarılı bir şekilde tamamlamaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.
Bacıoğlu, Sürdürülebilir Turizm öncelik alanında doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılmasıyla sınır ötesi alandaki turistik çekiciliğini arttırmak amacıyla, derneğimiz ile Bulgaristan Harmanlı Belediyesi tarafından yürütülen, 24.07.2019- 12.08.2021 dönemini kapsayan ve toplamda 492.149,62 EUR bütçesi bulunan CB005.2.21.123 sayılı “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesi kapsamında Osmanlı döneminde taşınmaz kültür miras alanlarının incelenmesi, korunması ve tanıtılması konulu 3 günlük bir konferans; derneğimizin üstlendiği video ve üç boyutlu video gösterileri için içerikler üretmek ve gösteriler gerçekleştirmek amacıyla projektör, ses sistemi ve minibüs tedariği; Karaağaç Eski Tren İstasyonu, Selimiye Camii, II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi Edirne’nin kültürel ve tarihsel dört turistik noktasında ve Bulgaristan Harmanlı’daki Kervansaray’da 3D mapping gösterileri ve Harmanlı’daki Osmanlı dönemi eseri olan Siyavuş Paşa Köprüsü’nün restorasyonunun gerçekleştirildiğini ve bu projenin turizm açısından çok önemli bir yeri olduğu dile getirdi.
Başta derneğimize ekipman kazandırılmasına maddi destek ile büyük katkı sunup bizi destekleyenn ETTDER Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım olmak üzere, proje ekibindeki Esra Taşkın Konaklılar, Altay Bayatlı, Birol Şentürk ve Neslihan Çakır’a çok teşekkür ederim. Belki de dernek olarak bölgede nadir yatırım projelerinden birine ortak olduk ve bunu derneğimize birçok kazanımla tamamladık.