ETTDER’DEN YENİ PROJE

1395

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), Bulgaristan Plovdiv’den  Courage Foundation (Cesaret Vakfı) ve Trakia Tourism Region (Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı) ve Kuzey Makedonya’dan Youth Council Next Generation Skopje’nin (Üsküp Gelecek Nesil Gençlik Konseyi) ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilecek “See & Hear” projesi 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle başladı. 20 ay sürecek proje, toplamda  60.000  Euro bütçeye sahip.

Projenin hedef grubunu 18 yaş üzeri gençler ve 55 yaş üzeri yetişkinler oluşturmaktadır. Proje kapsamında her bir proje ortağı, şehirlerindeki Avrupa tarihinin ve kültürünün değeri yüksek sembolik yerlerinin rotasını oluşturacak, seçilen tarihi yerleri (anıtlar, saraylar, meydanlar vs.) gençlerin ve yetişkinlerin bu yerler hakkında anlattığı kişisel hikayelerle bir video hazırlayacak ve seçilen sembolik yerlerin diğer ülkeler ve kültürlerle olan bağlarını ana hatlarıyla açıklayan bir basılı bir versiyonunu hazırlayacaktır.  

Proje sonuçları arasında ilgili vatandaşların, spor derneklerinin, yerel ve bölgesel kuruluşların ve yönetimlerin ve STK’ların bilgilendirilmesi, proje tarafından keşfedilen konulara ilişkin farkındalığın artırılması ve bölgedeki paydaşlar arasında faaliyetlerin görünürlüğünü artırmak için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.

Projenin ilk toplantısı, 13 Ocak 2022 tarihinde online olarak proje ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ETTDER adına Yönetim Kurulu Başkanı ve proje yasal temsilcisi Bülent BACIOĞLU ve proje irtibat kişi  Namık Kemal DÖLENEKEN katılmışlardır. Proje ekipleri ilk toplantıda tanışmış ve yapacakları faaliyetler ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur.