Muradiye Camii

2300

Sarayiçi’ne egemen bir tepe üzerinde ll. Murat tarafından yaptırılmıştır. Yazıtında tarih yoktur. Vakfiyesine ve kaynaklara dayanılarak 1426 yılında tarihlenir. Yan mekanlı camilerin en güzel örneklerindendir. Ana mekan, arka iki kubbeli mekan vee son cemaat yeri, avlusunda da şadırvan vardır. İç mekanındaki süslemesiyle 15. yy. Osmanlı Süsleme Sanatının en önemli yapıtlarındandır. Mihrap ve duvarları kaplayan çiniler, Türk Çini sanatının en güzel örneklerindendir. Çini mihrapta renkli sır ve sıratlı tekniği başarıl bir biçimde kullanılmıştır.