Ali Paşa Çarşısı ve Arasta Çarşısı

2702

Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 senesinde Mimar Sinan’a Babaeski ilçesindeki camiye gelir getirmesi için yaptırılan Ali Paşa Çarşısının toplam 6 kapısı ve içinde 129 dükkan bulunmaktadır. Çarşının dış duvarları kesme taş örülü olup üst kısımları tuğla örtülüdür.

lll. Murat tarafından Selimiye Camisine gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa’ya yaptırılan Arasta çarşısında 124 dükkan bulunmaktadır. Evliya Çelebi, buranın “Kavaflar Çarşısı” olduğunu yazar. Dua kubbesinde, çarşıda dükkanı bulunanların, her sabah doğru iş yapacaklarına ant içtikleri ve dua ettikleri bilinir