Edirne-Harmanlı Arası Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorlar Canlandırılıyor

1874

Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER)’nin Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan ve yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors – Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” isimli projesi kapsamında; sınır bölgesinde, Avrupa bölgesel uyumunu arttırmak amacıyla Via Militaris (Diagonal) Yolu üzerindeki Edirne ve Harmanlı şehirlerinin, sürdürülebilir turizm alanındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığı projede, Bulgaristan Harmanlı’daki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kemerli Köprü’nün -kaynaklarda adı  Siyavuş Paşa Köprüsü (Hicri 993 (1585))- restorasyon çalışmalarına başlandı. 

Siyavuş Paşa Köprüsü (Hicri 993 (1585))

Güneydoğu Avrupa’dan geçerek Avrupa’yı Asya’ya bağlayan, küresel öneme sahip Antik Roma yollarından biri olan Via Diagonalis’den esinlenerek oluşturulan projede, çeşitli kültürel faaliyetler de  gerçekleştiriliyor.