ETTDER Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Stratejik Kurulu’nda Temsil Ediliyor

984

Derneğimiz, 2021-2027 dönemi Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında belirlenen öncelik eksenlerinden biri olan “Vatandaşlarına Daha Yakın Bir Avrupa” teması altındaki faaliyetlere destek vermek amacıyla oluşturulan ve Edirne – Kırklareli’nde yer alan  11 kurumdan oluşan (Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi, ETSO, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Doğaya Dönüş Derneği, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) stratejik kurulda yer almıştır.

Programın yürütülmesinde etkin olacak bu kurulda asil üye olarak YK Başkanımız  Bülent Bacıoğlu ve yedek üyeler Sezgin Kondal ve Neslihan Çakır katılmışlardır. Programın bölgesel stratejisi hakkında bilgi vermek ve kurumların bu süreçte üstleneceği görev ve sorumluluklarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak için Edirne ve Kırklareli illerinden farklı kurumların temsilcilerinin katılımıyla 29 Kasım 2022 tarihinde bir ön toplantı ve Bulgaristan tarafından üyelerin  katılımıyla 2 Aralık 2022 tarihinde BG-TR Sınır Ötesi İşbirliği Programı Strateji Kurulu’nun ilk toplantısı Bulgaristan tarafının da katılımı ile RYS Otel’de gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıda Stratejik Kurul üyelerinin; Bölgesel Strateji kapsamında duyurulacak proje teklif çağrısına ilişkin uygulama paketinin içeriğine karar verilmesi, belirlenen kriterler ışığında fon sağlanacak proje tekliflerinin belirlenmesi ve Bölgesel Strateji belgesinin uygulamasının izlenmesi gibi programa ilişkin görevleri hakkında bilgi verilmiştir.

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında 2023 yılı başında ilk teklif çağrısına çıkılacaktır. 2021-2027 dönemi Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının hedefleri aşağıdaki gibidir:

Stratejik Hedef 1: Yerel ekonomide rekabetin, dijital ve çevreci dönüşümün artışına bağlı olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme elde etmek

  • Özel Hedef 1.1: Yerel ekonominin rekabet düzeyini artırmak ve iş ortamını geliştirmek
  • Özel Hedef 1.2: Yerel ekonominin dijitalleşme ve iklime zararsızlık düzeyini artırmak
  • Özel Hedef 1.3: İşgücü piyasasının başarılı entegrasyonu ve hayata geçirilmesi için yerel toplulukların vasıflarını iyileştirmek
  • Özel Hedef 1.4: Turizmin kalkınması
  • Özel Hedef 1.5: Doğal mirasın bölgede dengeli ve sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmaya katkısını artırmak

Stratejik Hedef 2: Genel amaçlı hizmetlere erişimi artırmak

  • Özel Hedef 2.1: Sınır ötesi ortamda halka daha iyi hizmet vermek adına dijital ve çevreci çözümler geliştirmek
  • Stratejik Hedef 2.2: Kirliliği, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve sınır ötesi ölçekte öngörülebilir doğal afetleri azaltmak

NOT: Bu teklif çağrısı içinde Stratejik Hedef 1 kapsamında KOBİ’lerinde desteklenmesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bölgesel Strateji Belgesi linktedir. 

https://cbc.ab.gov.tr/sayfa/50619/bulgaristan-turkiye-sinir-otesi-isbirligi-programi-bolgesel-strateji-belgesi-cevirisi-yayinlanmistir?lang=tr