ETTDER’İN ORTAKLIKLA YÜRÜTTÜĞÜ “SEE & HEAR” PROJESİNİN İLK ULUSÖTESİ YÖNETİM TOPLANTISI FİLİBE’DE YAPILDI.

1426
Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Küçük Ölçekli Ortaklıklar programı kapsamında, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), Bulgaristan Plovdiv’den Courage Foundation (Cesaret Vakfı) ve Trakia Tourism Region (Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı) ve Kuzey Makedonya’dan Youth Council Next Generation Skopje’nin (Üsküp Gelecek Nesil Gençlik Konseyi) ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilecek “See & Hear” projesi 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle başlamıştı. 16 ay sürecek projenin ilk yüz yüze toplantısı, Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) şehrinde 13 belediye, 2 valilik, sivil toplum organizasyonları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı genel merkez ofisinde proje ortaklarının katılımı ile gerçekleştirildi.
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği adına proje yasal temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent BACIOĞLU, ETTDER YK Üyesi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER ve ETTDER Danışma Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Öğr. Gör. Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN katılmıştır.
Plovdiv’de yapılan projenin ilk yüz yüze yönetim toplantısında ulusötesi toplantılar ve etkinliklerin takvimi belirlendi. Hedef grup seçilirken dikkat edilecek kriterler ve yapılacak etkinliklerde taslak içerik çalışmaları, bütçe yönetimi üzerinde bilgilendirmeler ve kurallar belirlendi.
Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar proje programı kapsamında yürütülen projenin hedef grubunu 18 yaş üzeri gençler ve 55 yaş üzeri yetişkinler oluşturmaktadır. Proje kapsamında her bir proje ortağı, şehirlerindeki Avrupa tarihinin ve kültürünün değeri yüksek sembolik yerlerinin rotasını oluşturacak, seçilen tarihi yerleri (anıtlar, saraylar, meydanlar vs.) gençlerin ve yetişkinlerin bu yerler hakkında anlattığı kişisel hikayelerle bir video hazırlayacak ve seçilen sembolik yerlerin diğer ülkeler ve kültürlerle olan bağlarını ana hatlarıyla açıklayan bir basılı bir versiyonunu hazırlayacaktır. Logo, raporlar, videolar, destinasyon çalışmaları, dijital haritalandırma gibi birçok çıktısı olacak projede aynı zamanda çeşitli görünürlük çalışmalarına da yer verilecektir.
Proje sonuçları arasında ilgili vatandaşların, spor derneklerinin, yerel ve bölgesel kuruluşların ve yönetimlerin ve STK’ların bilgilendirilmesi, proje tarafından keşfedilen konulara ilişkin farkındalığın artırılması ve bölgedeki paydaşlar arasında faaliyetlerin görünürlüğünü artırmak için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.